Kontakt

500, občianske združenie

Patríme medzi organizácie, ktoré nezarábajú, ale napomáhajú zachovávať kultúrno-historické dedičstvo pre ďalšie generácie prostredníctvom audiovizuálnych a hudobných diel.     

Hlavným cieľom združenia je realizovať nadčasové audiovizuálne a hudobné diela so silným dôrazom na ich dlhodobý distribučný potenciál. Snahou je, aby sa stali pamäťou doby, súčasťou hodnotovej prezentácie SR. Vieme, že táto cesta v dobe silnej komercie a prevažujúcich materiálnych hodnôt je cestou neistou, no v konečnom dôsledku ísť proti davu, má vo finále viacnásobný katarzný účinok.

Projekt „ETNIKANA – HUDBA JE REČ, KTOREJ ROZUMIEME VŠETCI“              organizačne zastrešuje 500, občianske združenie

Adresa:
500, občianske združenie
Textilná 4
040 12 Košice

Email: info@500oz.sk
Tel: 0903 627 606

Zodpovedný projektový manažér: 
Tomáš Slebodník