NÁŠ TEAM

Lomnické čháve

Kapela s pôvodným názvom Gypsy band Lomnické čháve sa do súčasnej formácie kreovala počas nakrúcania celovečerného dokumentárneho filmu KAPELA pod taktovkou Laca Kaboša v roku 2017. Práve počas nakrúcania dokumentu vystúpila táto muzikantská partia na festivale Pohoda 2017 v Trenčíne, kde dostala do totálneho tanečného varu celý Nay tanečný dom a priľahlé trávnaté plochy. Tu sa kapela rodí a zapisuje sa do zoznamu známejších muzikantov. Kapele sa otvárajú nové možnosti a je potrebné začať stavať reálne základy pre samostatný život tejto skupiny. Aby sme sa odlíšili od filmových hrdinov – zhodli sme sa na novom názve Lomnické čháve / Lomnickí chlapci.

Marián Čekovský

Muzikant, zabávač a improvizátor, ktorého na pódiu nedokáže nič prekvapiť.                      Multiinštrumentalista a jeden z najuznávanejších hudobníkov Slovenska vykúzli z každého svojho koncertu nenapodobiteľné originálne umelecké dielo. 

Elena Cinová

Odborný pedagóg . Podieľa na výskumoch. Ich výsledky sú podkladom pre zmenu legislatívy na Slovensku. Definuje, kto je žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia .Zadosťučinenie jej prinášajú Rómovia, ktorí sa ďalej vzdelávajú aj na doktorandských stupňoch štúdia a opätovne si k nej chodia po rady.

Stano Daniel

Manažér grantov v globálnej filantropickej spoločnosti. Zameriava sa na strednú a východnú Európu a vzdelávanie znevýhodnených detí. Je taktiež členom správnej rady Rómskeho vzdelávacieho fondu (Roma Education Fund) a spolupredsedom správnej rady európskej siete ERGO, ktorá združuje rómske a prorómske organizácie pôsobiace na lokálnej úrovni.

Magdaléna Rothová

Manažérka v súkromnom aj mimovládnom sektore. Má bohaté skúsenosti s budovaním tímov, vedením projektov, či marketingom a komunikáciou. Má početné skúsenosti s implementáciou regionálnych, národných a medzinárodných aktivít a programov. V súčasnosti pôsobí riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) aj ako výkonná tajomníčka Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín.

Júlia Čurillová

Riaditeľka Základnej školy v Bystranoch. Je členom pracovnej skupiny ministerstva školstva pre desegregáciu, členom Hlavnej koordinačnej skupiny pre zmenu obsahu a cieľov vzdelávania na ŠPÚ, poradca vedúcich PZ a OZ v rámci národného projektu TEACHERS, hodnotiteľ a konzultant programov inovačného vzdelávania na Metodicko pedagogickom centre.