O PROJEKTE

Pozývame vás stráviť príjemné dve hodinky v spojení s moderátorom Mariánom Čekovským symbolicky na Medzinárodný deň Rómov 8. apríla 2022 od 9:00 na týchto stránkach.

Projekt ETNIKANA – HUDBA JE REČ, KTOREJ ROZUMIEME VŠETCI je online podujatie, ktoré je určené pre žiakov a učiteľov základných škôl, primárne z Prešovského a z Košického samosprávneho kraja. Online podujatie plné hovoreného slova, hudby a detí bude zabávať a vzdelávať zároveň. Dvojhodinový program vytvorí priestor pre deti zo ZŠ Bystrany, ktoré pochádzajú z generačnej chudoby, podporenými členmi kapely Lomnické čháve, ktorí sami v danom prostredí vyrastali a vychovávajú v ňom aj svoje deti. Programom bude sprevádzať hudobník Marián Čekovský.

Táto moderovaná aktivita je určená pre všetky deti na základných školách, ktoré túto informáciu zachytia, alebo dostanú. Poslaním projektu je neštandardnou formou prepojiť svet väčšiny a menšiny. Náš štáb bude priamo v Základnej škole v Bystranoch realizovať moderovanú diskusiu so žiakmi ZŠ školy. Pripojiť sa môže ktokoľvek.

Pripojiť sa a sledovať podujatie môže ktokoľvek, ak v danom čase navštívi tento web a klikne si na odkaz ETNIKANA – LIVE. Pre potreby vyhodnotenia projektu nám musí záujemca zanechať zopár informácií o škole, v ktorom meste nás sledujú, koľko žiakov momentálne podujatie pozerá a ktorá je to trieda. Po vyplnení potrebných údajov bude presmerovaný priamo na online stream , s možnosťou aktívneho chatového okna. Všetky podrobnosti budú pripravené s dostatočným časovým predstihom. Tieto informácie doplníme v priebehu týždňa.

Doba pandémie, ktorú žijeme už druhý rok, všetkým okresala možnosti spoločenského života. Dospelým aj deťom. Preto ponúkame túto možnosť príjemného spestrenia piatku pred Veľkou nocou v online prostredí počas vyučovania, aby možnosť zúčastniť sa malo čo najväčšie množstvo detí a ich učiteľov. Počas podujatia budeme so všetkými školami v online spojení v chatovacej miestnosti. Na žiakov aj učiteľov čakajú aj rôzne výhry. Môžeme prezradiť, že škola, ktorá bude mať najväčší počet žiakov sledujúcich toto podujatie, dostane koncert kapely Lomnické čháve ako dar od organizátora tejto akcie.

Robíme to preto, lebo chceme dať aj deťom z menšiny hlas, ktorý budeme pozorne počúvať a spoločne hľadať riešenia pre akékoľvek situácie, ktoré môžeme v bežnom živote postretnúť. Zároveň chcem dať deťom priestor a možnosť, byť aktívnou súčasťou tém, ktoré nie sú veľmi obľúbené. Máme za to , aby deti boli súčasťou našej snahy v boji proti spoločenským predsudkom. Veríme, že ich aktívne zapojíme do diania tohto Podujatia .

Tento projekt realizuje občianske združenie 500 so sídlom v Košiciach. Od roku 2017 úzko spolupracujeme s kapelou Lomnické čháve z osady Nová Dvor vo Veľkej Lomnici. Snažíme sa o zbližovanie a prepotrebnú
Spoluprácu komunít na oboch stranách. Spojením s Mariánom Čekovským chceme ukázať, že sa dajú stanoviť si vlastná vyššie ciele a spolupráca môže mať vždy v spoločnosti otvorené dvere. Po odbornej stránke
Nám pomôže školské aktivity realizovať Magdaléna Róthová, ktorá má veľmi bohaté skúsenosti s prácou s deťmi. Zastrešiť podujatie na základných školách nám zase Elena Cinová z Humenného.

Moderovania sa ujal Marián Čekovský a hudobným hosťom bude „rompopová“ kapela Lomnické čháve.

Projekt Etnikana – Hudba je reč, ktorej rozumieme všetci, je podporený z programu ACF – Slovakia, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou v Košiciach