Medzinárodný deň Rómov spolu s kapelou Lomnické čháve oslávilo viac ako 7000 detí

K Medzinárodnému dňu Rómov, v piatok 8. apríla 2022, zrealizovalo občianske združenie 500 online podujatie ETNIKANA – HUDBA JE REČ, KTOREJ ROZUMIEME VŠETCI.

Online podujatie, určené pre žiakov základných škôl, atraktívnou a inovatívnou formou prepojilo svet väčšiny a menšiny. Interaktívna vzdelávacia aktivita so žiakmi ZŠ Bystrany bola obohatená o zábavu a hudbu v podaní Mariána Čekovského a Lomnické čáve.

Časť podujatia sa odohrávala v ZŠ Bystrany. Moderovanú diskusiu a aktivity so žiakmi realizovali Magdaléna Rothová, riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu a Stanislav Daniel, odborník na sociálnu inklúziu. „Osláviť Deň Rómov rozhovormi s mladými o ich snoch bolo pre mňa veľmi symbolické. A to hneď v dvoch rovinách. V tento deň si totiž pripomíname, že v roku 1971 sa stretla skupina Rómov a začala nahlas snívať sen o ich rovnom postavení v spoločnosti. Tou druhou rovinou je, že aj ja som sa s týmito mladými Rómami mohol stretnúť a byť súčasťou tohto projektu práve preto, lebo aj ja som mal v ich veku sny a išiel som za nimi,“ reagoval Stanislav Daniel.

Žiaci druhého stupňa zábavnou a interaktívnou formou preberali ako si napĺňať svoje sny a ciele v živote a na to potrebné odhodlanie. “Bolo krásne sa po rokoch vrátiť do školských lavíc a stretnúť detí plné snov a očakávaní,” reagovala Magdaléna Rothová. “Verím, že im spoločne, my dospelí, pomôžeme snívať a ešte dôležitejšie, že ich naučíme a podporíme v tom, aby svoje sny menili na ciele, za ktorými si vytrvalo pôjdu,” dodala.

Hudobná časť sa vysielala zo štúdia v Prešove. Moderovanie podujatia bolo v rukách vždy dobre naladeného Mariána Čekovského. „Som veľmi rád, že som mohol moderovať toto podujatie. Mám strašne veľa kamarátov Rómov. Považujem Rómov za učiteľov hudby, lebo ju cítia. Hudba ľudí spája,“ vyhlásil na záver podujatia.

On-line podujatie bolo určené najmä pre deti, ktoré pochádzajú z marginalizo­vaného, sociálne znevýhodneného prostredia. Podujatia sa zúčastnilo 461 tried a program naživo sledovalo 7 521 detí. „Sme šťastní, že sa nám podarilo spojiť takúto veľkú komunitu,“ po ukončení programu vyhlásil Tomáš Slebodník, predseda rady 500 o.z., ktoré podujatie realizovalo.

Malí diváci sa mohli počas programu zapojiť do súťaže o koncert Lomnické čáve pre ich školu či získať nové CD Láska moja, prečo nevoláš. CD nakoniec poputovalo do ZŠ Podsadok, ZŠ Šarišské Bohdanovce, ZŠ Zbudské, ZŠ Toporec a ZŠ Podhorany. Z koncertu kapely Lomnické čháve sa budú tešiť žiaci a zamestnanci ZŠ Šarišské Bohdanovce.

Celý záznam online podujatia je možné nájsť na profile kapely Lomnické čháve na YouTube. Záznam, vyhodnotenie projektu aj ďalšie informácie o podujatí sú zverejnené na webových stránkach www.etnikana.sk.

Projekt  ‘ETNIKANA – HUDBA JE REČ, KTOREJ ROZUMIEME VŠETCI’ bol podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.